فقہی، فکری واصلاحی
مقالات ومضامین
پسند فرمودہ :
خادمِ کتاب وسنت، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم
رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا، نندربار
تقریظ :
حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی
ناظم تعلیمات ومعتمد جامعہ
تصنیف وتالیف :
مفتی محمد جعفر ملی رحمانی
صدر دار الافتاء جامعہ اکل کوا
ناشر:
جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا، نندربار ، مہاراشٹر، ۴۲۵۴۱۵